Αναλογιστικές Υπηρεσίες

Actuarial Services

Η χρηματοδότηση συστημάτων συνταξιοδότησης και παροχών είναι σημαντική πρόκληση. Τα συνεχώς αυξανόμενα συνταξιοδοτικά κόστη, η γήρανση των πληθυσμών και οι συρρικνωμένοι προϋπολογισμοί δημιουργούν μεγαλύτερες δυσκολίες. Εκατοντάδες όμως εταιρίες ξέρουν ότι οι αναλογιστικές μας υπηρεσίες τους παρέχουν την γνώση και τα εργαλεία για να ελέγξουν το κόστος και να ανταπεξέλθουν στις πιο δύσκολες προκλήσεις. Η απόδειξη: Η αποδοχή των αλλαγών οι οποίες προτείνονται από την Aon είναι στο επίπεδο του 100%.

Χρηματοδοτικές και λογιστικές στρατηγικές σχεδιασμένες να λειτουργούν τώρα και για πάντα

Είμαστε μια από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής αναλογιστικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων κατέχουμε την πρώτη θέση στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών για συστήματα παροχών προς τους εργαζομένους. Έχουμε τεράστια εμπειρία και υπερσύγχρονη τεχνολογική υποστήριξη για να αναπτύξουμε αποτελεσματικές λύσεις και στρατηγικές που θα λειτουργούν τώρα και στο μέλλον:

  • Ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες.
  • Λογισμικές απεικονίσεις για συνταξιοδοτικά προγράμματα και προγράμματα υγείας για συνταξιούχους.
  • Παγκόσμια ενοποιημένες βάσεις πληροφοριών για όλα τα συνταξιοδοτικά προγράμματα.
  • Γενική υποστήριξη και ανάλυση για συγχωνεύσεις και εξαγορές, διαπραγματεύσεις με σωματεία εργαζομένων και ειδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα στελεχών.

Χρηματοδοτικά σχέδια που συμβαδίζουν με την στρατηγική της εταιρίας σας.

Ο σκοπός των αναλογιστών μας είναι να καταλάβουν την κάθε ανάγκη του πελάτη. Τα ψηλά επίπεδα αφοσίωσης στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη μας έχουν οδηγήσει στην κορυφή της αγοράς στον σχεδιασμό προγραμμάτων συνταξιοδότησης και στην παροχή δεδομένων  και εργαλείων ανάλυσης του ανταγωνισμού.

Σωστή διαχείριση του κόστους και ελαχιστοποίηση του ρίσκου

Οι αναλογιστές μας λαμβάνουν πρωτοβουλίες, δίνοντας έγκαιρα στους πελάτες μας πολλαπλές επιλογές αντιμετώπισης των ζητημάτων τους. Χρησιμοποιούν τελευταίας τεχνολογίας διαδικτυακά εργαλεία και μοντέλα πρόβλεψης, που οδηγούν σε εξυπνότερες αποφάσεις για την επιχείρησή σας στηριζόμενες σε στοιχεία.  Οι αυστηρές πολιτικές στη διασφάλιση της ποιότητας, τη προστασία των αρχείων και των προσωπικών δεδομένων, σημαίνουν μειωμένους κινδύνους.