Ταυτότητα

Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρία παροχής αναλογιστικών υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα παροχών προσωπικού στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Η Aon είναι μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς συμβουλευτικές επιχειρήσεις που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Η Aon έχει περισσότερους από 29.000 εργαζόμενους σε 90 χώρες. Με την στενή συνεργασία των γραφείων μας παγκοσμίως, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε υπερεθνικό επίπεδο, και καλύπτουμε τις αυξανόμενες ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά.

Στην Ελλάδα κατέχουμε ηγετική θέση στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών για συστήματα παροχών προς τους εργαζομένους. Παρέχουμε αναλογιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αλλά και γενικότερη τεχνική υποστήριξη πάνω σε θέματα συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών παροχών, προς εργοδότες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επαγγελματικούς φορείς. Ακόμη παρέχουμε αναλογιστική υποστήριξη σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η έδρα μας είναι στην Αθήνα και δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Η Aon έχει ένα σημαντικό πελατολόγιο από επιχειρήσεις της Ελληνικής αγοράς. Στο πελατολόγιο αυτό περιλαμβάνονται:

  • Όλες οι ελληνικές εταιρίες (12) που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του FORBES με τις μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου.

  • 15 από τις 20 εταιρίες που συνθέτουν τον δείκτη FTSE/ASE 20 του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

  • 35 από τις 100 κορυφαίες εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

  • Οι 6 μεγαλύτερες τράπεζες της Ελληνικής αγοράς.

  • 7 από τις 11 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελληνικής αγοράς.

  • Οι τρεις μεγαλύτερες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας

Οι δραστηριότητές μας εκτείνονται στις αγορές της Κύπρου, της Τουρκίας , της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Κροατίας, και της ΠΓΔΜ.